การเลือกปรับใช้สื่อการสอนสำหรับ VEX GO ด้วย Microsoft Office

การแก้ไขกิจกรรม VEX GO รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ จาก Teacher Portal โดยใช้ Microsoft Office สามารถทำได้ในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ โดยคำสั่ง" Download"


วิธี 'ดาวน์โหลด' VEX GO ในฟอร์แมท Google Doc เพื่อเปิดใน Microsoft Word

file.jpg

เปิดแหล่งข้อมูลหรือกิจกรรมที่คุณต้องการแก้ไขจาก Teacher Portal

อาทิ ในตัวอย่างนี้ เราจะเอากิจกรรม Astronaut Vault ของ VEX GO มาใช้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม VEX GO โปรดดู บทความนี้

เปิดไฟล์ ด้วยการกดเลือก 'ไฟล์'

download_docx.jpg

บน Google Doc เลือกคำสั่ง "ดาวน์โหลด" และเลือกรูปแบบไฟล์เป็น "Microsoft Word (.docx)" เราจะได้ไฟล์ในฟอร์แมทของ Microsoft Word เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลด

open_highlight.jpg

เปิดโปรแกรม Microsoft Word และเปิดไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดจากจากโฟลเดอร์ดาวน์โหลด ฟอร์แมทของไฟล์สำหรับ Microsoft Word จะลงท้ายด้วย .docx

2020-12-16_9-05-20.jpg

ก็จะสามารถใช้งาน features ต่างๆ ของ Microsoft Word ได้

หมายเหตุ: หากเลือกใช้ไฟล์ Google Doc มาเปิดใน Microsoft Word อาจทำให้รูปแบบหรือตัวอักษร การวางช่อง ผิดเพี้ยนไป


วิธี 'ดาวน์โหลด' VEX GO ในฟอร์แมท Google Sheet เพื่อเปิดใน Microsoft Excel

File_pg.jpg

เปิดแหล่งข้อมูลหรือกิจกรรมที่คุณต้องการแก้ไขจาก Teacher Portal

สำหรับตัวอย่างนี้ ระบบจะใช้ VEX Cumulative Pacing Guide หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cumulative Pacing Guide (ค่อยๆสะสมพัฒนา), โปรดดู บทความนี้

เปิดไฟล์ ด้วยการกดเลือก 'ไฟล์'

download__pg.jpg

บน Google Doc เลือกคำสั่ง "ดาวน์โหลด" และเลือกรูปแบบไฟล์เป็น "Microsoft Excel (.xlsx)" เราจะได้ไฟล์ในฟอร์แมทของ Microsoft Excel เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลด

Open_xlsx.jpg

เปิดโปรแกรม Microsoft Excel และเปิดไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดจากจากโฟลเดอร์ดาวน์โหลด ฟอร์แมทของไฟล์สำหรับ Microsoft Excel จะลงท้ายด้วย .xlsx

excel_pg.jpg

ตอนนี้คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆของ Microsoft Excel กับงานที่โหลดมาได้


ตัวอย่างสื่อการสอนอื่นๆ

Letter_home.jpg

คุณสามารถใช้ขั้นตอนข้างต้นเพื่อ 'ดาวน์โหลด' จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมาย ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่:

Letter Home (จดหมายเรียนผู้ปกครอง) : เป็นอีกตัวอย่างที่ดีของสื่อการสอนในทุก VEX GO STEM Lab จดหมายฉบับนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาได้นับไม่ถ้วน ด้วยการสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับผู้ปกครองแล้ว แล้ว 'ดาวน์โหลด' template จากนั้น คุณสามารถใช้ Microsoft Word เพื่อปรับแต่งข้อมูลสำหรับแต่ละชั้นเรียนได้!

go_standards_.xlsx.jpg

VEX GO Content Standards: เป็นแหล่งข้อมูลแสดงการจัด format มาตรฐานให้สอดคล้องกับ VEX GO STEM Labs

stem_labs.jpg

มีแหล่งข้อมูลสื่อการสอนอื่นๆ มากมายใน VEX STEM Labs Teacher Portal ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์เพียงกด "ดาวน์โหลด" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของครูและผู้สอน โปรดดู บทความนี้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: