การดูวิดีโอช่วยสอนใน VEXcode GO

วิดีโอแนะนำการใช้งาน เป็นแหล่งข้อมูลที่ดี หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน VEXcode GO เนื้อหาครอบคลุม การใช้งานเฉพาะของ VEXcode GO เช่นเดียวกับการอธิบายคอนเซปการ coding


วิดีโอการสอน

GO_toolbar.png

หากต้องการชมวิดีโอ ให้เลือก "Tutorials" จากแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ: หน้าต่างวิดีโอแนะนำ จะเปิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ VEXcode GO กำลังเปิดใช้งาน

2020-11-30_13-16-49.jpg

ตัวอย่างเช่น เลือกวิดีโอแนะนำ 'การใช้ตัวอย่างชิ้นงาน'

2020-11-30_13-18-10p.jpg

เลือกไอคอน play บนหน้าต่างวิดีโอ

2020-11-30_13-18-10t.jpg

สามารถกลับไปที่ บทเรียนได้ตลอด ด้วยการคลิ้กไอคอน "Tutorials " ที่ด้านบนซ้ายของหน้าต่าง

2020-11-30_13-18-10shr.jpg

คุณสามารถย่อขนาดหน้าต่าง (minimise window) เพื่อเรียกใช้งานเมื่อต้องการ

2020-11-30_13-35-52expand.jpg

กรณีต้องการเรียกใช้หน้าต่างที่ minimised ไว้ ให้คลิก 'expand (ขยาย)'

2020-11-30_13-18-10sclose.jpg

คุณสามารถสั่งปิดหน้าต่างวิดีโดได้ตลอดเวลา

2020-11-30_13-42-05pause.jpg

สามารถหยุดวิดีโอชั่วคราว ได้เสมอ ด้วยการคลิ้กไอคอน pause

2020-11-30_13-18-10full.jpg

ตัวอย่างการขยาย (maximise) หน้าจอ

2020-11-30_13-45-20.jpg

หากต้องการออกจากโหมดแสดงวิดีโอเต็มหน้าจอ ให้คลิ้ก 'esc' บนแป้นพิมพ์

2020-11-30_13-45-52collapse.jpg

ตัวอย่างการเลือกไอคอน minimise (ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ)

Press_x.jpeg

การออกจากหน้าจอเต็ม ด้วยการคลิ้ก 'X' ทีมุมซ้ายบน ในแท็บเล็ต

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: