กำลังบันทึกโปรเจ็กต์ V5 C++ บน macOS

เมื่อทำงานใน VEXcode V5 สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีบันทึกโปรเจ็กต์บนอุปกรณ์ macOS


การใช้ 'บันทึก'

2020-11-03_12-16-30.jpg

การบันทึกโปรเจ็กต์ VEXcode V5 C++ นั้นง่ายมาก ขั้นแรก เลือกหน้าต่างชื่อโครงการ

2020-11-07_11-35-18.jpg

หน้าต่างโต้ตอบบันทึกจะเปิดขึ้น

2020-11-07_11-35-52a.jpg

ตั้งชื่อโปรเจ็กต์ของคุณโดยพิมพ์ในหน้าต่างโต้ตอบบันทึกของอุปกรณ์

สังเกตว่า.v5cpp นามสกุลไฟล์หลังชื่อไฟล์ ไฟล์ VEXcode V5 C++ จะมีนามสกุลไฟล์นี้

2020-11-07_11-35-52dl.jpg

เลือกปลายทาง เช่น โฟลเดอร์ดาวน์โหลด

2020-11-07_11-35-52sa.jpg

จากนั้นเลือก 'บันทึก'

2020-11-07_11-49-42a.jpg

ไฟล์จะบันทึกไปยังปลายทางที่เลือกบนอุปกรณ์ของคุณ โปรเจ็กต์ VEXcode V5 C++ นั้นรู้จักโดย .v5cpp ส่วนขยาย

2020-11-03_14-08-32.jpg

ชื่อโปรเจ็กต์ที่อัปเดตจะปรากฏในหน้าต่างชื่อโปรเจ็กต์

2020-11-03_14-08-32s.jpg

เมื่อบันทึกโปรเจ็กต์แล้ว VEXcode V5 จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในโปรเจ็กต์โดยอัตโนมัติ

2020-11-03_14-23-36.jpg

หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่มีโครงการที่ยังไม่ได้บันทึก VEXcode V5 จะแจ้งให้ผู้ใช้บันทึกงานของตนหากผู้ใช้พยายาม:

  • ปิด VEXcode V5
  • สร้างโครงการใหม่
  • เปิดอีกโครงการ

การใช้ 'บันทึกเป็น'

2020-11-03_14-13-19.jpg

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือก "บันทึกเป็น" จากเมนูไฟล์เพื่อสร้างสำเนาของโครงการโดยใช้ชื่ออื่นหรือในตำแหน่งอื่น

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: