การ Code ด้วย VEX GO Eye Sensor

VEX GO Eye Sensor ตรวจจับว่ามีวัตถุอยู่ใกล้หรือไม่ พร้อมทราบสีของวัตถุนั้นๆ

GO_Brain-Battery-Eye.png

หมายเหตุ: ในบทความนี้ โปรเจ็กต์ตัวอย่างใช้ GO Builds ที่แตกต่างกันสองรายการ:

  • ฐานรหัส - Eye Down GO Build
  • ฐานรหัส - Eye Forward GO Build

วิธีใช้เซ็นเซอร์ตา

DetectingRed.png

VEX GO Eye Sensor ตรวจจับว่ามีวัตถุอยู่ใกล้หรือไม่ พร้อมทราบสีของวัตถุนั้นๆ

GO_Brain-ButtonPush.png

ต้องต่อ Eye Sensor กับ Brain ก่อนที่จะเปิดเครื่อง ( เปิดการทำงานของ Brain) หากบังเอิญต่อ eye sensor หลังการเปิด brain ให้ทำการปิดเครื่อง แล้วกดเปิดใหม่

Eye Sensor สามารถตรวจจับ:

_Detects_color__block.png

สีบางโทน
Eye Sensor สามารถตรวจจับสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินได้โดยใช้ <Detects color> บล็อค

_Found_object__block.png

หากมีวัตถุอยู่ข้างหน้า
Eye Sensor สามารถตรวจจับได้ว่าวัตถุนั้นอยู่ใกล้หรือไม่ โดยใช้ <Found object> บล็อก Eye Sensor สามารถใช้ตรวจจับดิสก์ได้หาก โดยการสั่งคว่ำหน้าหุ่นยนต์ลง นอกจากนี้ ก็มีประโยชน์ในการตรวจพบสิ่งกีดขวางหรือผนัง

เซ็นเซอร์ตาสามารถรายงาน:

_Brightness_of__block.png

ระดับความสว่าง
Eye Sensor สามารถรายงานระดับความสว่าง (Brightness) ของวัตถุได้โดยใช้บล็อก (Brightness of) คำสั่งนี้ ช่วยแยกแยะระหว่างวัตถุ หรือสภาพแวดล้อมที่สว่างและมืด เป็นประโยชน์กรณี line-tracking

_Hue_of__block.png

ค่าโทนสีเป็นองศา
Eye Sensor สามารถรายงานค่าโทนสีของวัตถุโดยใช้บล็อก (Hue of) ช่วยในการทราบสีของวัตถุที่พบ

rainbow-circle-graphic.jpg

บล็อก (Hue of) จะรายงานค่าโทนสี เป็นตัวเลขระหว่าง 0 - 359 องศา


ตัวอย่างโครงการตรวจวัดสีดวงตา

Detect_color_example_project.png

Code ตัวอย่างจะขับเคลื่อน Code Base - Eye Down GO Build Forward (ไปข้างหน้า) จนกว่าจะตรวจพบดิสก์สีแดง เมื่อตรวจพบดิสก์สีแดง Code Base จะหยุดขับ


ตัวอย่างโครงการ Eye Detect Brightness

Eye_detects_brightness_snipit.png

รหัสด้านล่างจะขับเคลื่อน Code Base - Eye Down GO Build จนกว่าจะตรวจพบเส้นสีดำบนไทล์ GO Field

GO_Tile_-_TD.png

เมื่อตรวจพบเส้นสีดำบนพื้น Code Base จะหยุดขับ

ความสว่างของวัตถุ.png

ตัว Monitor Console ก็่รายงานค่าความว่างแบบ real time เช่นกัน สามารถใช้เพื่อกำหนดค่าขีดจำกัดของเส้นสีเข้มบนพื้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรการตรวจสอบและค่าการตรวจจับใน VEXcode GO ดูบทความนี้


โครงการตัวอย่างการตรวจจับวัตถุด้วยตา

Eye_Detect_Object_snipit.png

Code ตัวอย่างจะขับเคลื่อน Code Base - Eye Down GO Build Forward (ไปข้างหน้า) จนกว่าจะตรวจพบดิสก์สีแดง เมื่อตรวจพบวัตถุแล้ว Code Base จะหยุดขับ


โครงการตัวอย่าง Eye Report Hue

Eye_Hue_snipit.png

Code ด้านล่างนี้จะใช้ Code Base - Eye Forward (ไปข้างหน้า) GO Build เพื่อรายงานค่าโทนสีของวัตถุต่างๆ

สีตา.png

ตัว Print Console ก็่รายงานค่าเโทนสีแบบ real time เช่นกัน ตัวอย่างนี้รายงานค่าโทนสีว่าดิสก์มีสีแดง

Hue_chart_red.jpg

ค่าโทนสีที่ถูกอ่าน สามารถนำมาเทียบเคียงกับแผนภูมิสีได้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: