การ Code ด้วย VEX GO LED Bumper

VEX GO LED Bumper ใช้เพื่อตรวจจับหากมีการสัมผัสกับโครงสร้างหุ่นโดยจะแสดงไฟสีออกมาด้วย

GO_Brain-Bumper.png

หมายเหตุ: ในบทความนี้ โปรเจ็กต์ตัวอย่างใช้ Code Base - LED Bumper Top GO Build


วิธีใช้ LED Bumper (กันชน LED)

กันชน LED ใช้เพื่อตรวจจับการสัมผัสทางกายภาพและสีที่แสดง เมื่อกดกันชน LED จะสามารถใช้เพื่อกระตุ้นการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น กันชน LED สามารถใช้เพื่อสตาร์ทหรือหยุดระบบขับเคลื่อนเมื่อกด

CodeBase_Lab_3_-_PushToStart.png

บล็อก <Pressing bumper> ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีการกดกันชน LED หรือไม่

_Pressing_bumper__block.png

หรือเพื่อแสดงสีใดสีหนึ่ง สีที่กันชน LED สามารถแสดงได้ ได้แก่ ปิด เขียว และแดง

GO_Bumper-Colors.png

บล็อก [ตั้งค่าสีกันชน] ใช้เพื่อตั้งค่ากันชน LED ให้เป็นสีที่ต้องการ

_Set_bumper_color__block.png


ตัวอย่างโปรเจก LED Bumper Color

รหัสด้านล่างจะตั้งค่าสีกันชน LED ให้เป็นสีเขียวหากกด และเป็นสีแดง

LED_Bumper_Color_project.png


ตัวอย่างโปรเจกตรวจจับวัตถุข้างหน้า

รหัสด้านล่างจะขับฐานรหัสออกจากวัตถุเมื่อกดกันชน LED

Detect_Object_example.png

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: