การเชื่อมต่อกับ VEXcode GO บนแอพบน Android

ใช้เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการเชื่อมต่อ VEX GO Brain กับ VEXcode GO ที่ใช้แอพบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ ของคุณ

GO_Brain-Battery__1_.png

เชื่อมต่อ GO Brain กับแบตเตอรี่

image3.png

เปิด GO Brain โดยกดปุ่มตรงกลาง

VEXcode-GO-icon2.png

เปิดใช้ VEXcode GO ตามแอพ

Brain_icon.jpeg

บน VEXcode GO คลิ๊กเลือกที่ ไอคอน Brain ที่อยู่บนแท็บ Toolbar

Select_connect.jpeg

เลือก 'เชื่อมต่อ'

Android_step.jpeg

เมื่อเลือก 'เชื่อมต่อ' คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ยืนยันการเข้าถึง เลือก 'อนุญาต'

Select_GO_2.jpeg

รายชื่อ GO Brain ทุกตัวที่มีอยู่ใกล้จะปรากฏขึ้น เลือกชื่อ Brain ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

Connect_GO_2.jpeg

เมื่อเลือก Brain แล้ว ให้เลือกปุ่ม 'Connect' (เชื่อมต่อ)

Connecting.jpeg

ไอคอน Brain จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม และข้อความ 'Connection to:' (กำลังเชื่อมต่อกับ) จะปรากฏขึ้นในขณะที่ Brain กำลังเชื่อมต่อ

Connected_green.jpeg

เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ไอคอนจะเปลียนเป็นสีเขียว ข้อความในหน้าต่างจะระบุว่า 'Connected to:' (เชื่อมต่อกับ) และระบุชื่อของ VEX GO Brain ที่เชื่อมต่อแล้ว


การหยุดการเชื่อมต่อVEX Go brain จากแอพ VEXcode GO

Disconnect.jpeg

เลือก 'Disconnect' (ยกเลิกการเชื่อมต่อ) เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ GO Brain ของคุณจาก VEXcode GO


หากคุณกำลังประสบปัญหาการเชื่อมต่อ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: