มาตรฐานเนื้อหา - มาตรฐานสำหรับ VEX GO

AdobeStock_344592875.jpeg

หน่วยแล็บและบทเรียน VEX GO STEM แต่ละหน่วยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานเฉพาะของเนื้อหา มาตรฐานรวมถึงหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี้: NGSS, CSTA, ISTE, TEKS และ Common Core Math/ELA STEM Lab แต่ละแห่งสามารถสอนในรูปแบบยาวหรือสั้นที่สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้โดยตรง การนำ STEM Lab ไปใช้โดยใช้การจัดมาตรฐานนี้จะใช้เวลาไม่กี่นาทีในการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนบทเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ CS, ELA หรือสังคมศึกษา! ดูรายการต่อไปนี้ของมาตรฐานเนื้อหา VEX GO

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: