ในตอนที่เปิดเริ่มโปรเจ็กต์บน VEXcode GO จะไม่พบบล็อกจากหมวด Drivetrain และ Sensing ใน Toolbox จนกว่าผู้ใช้จะกำหนดค่า Super Car

คุณสามารถกำหนดค่าได้เพียงหนึ่งชุด (build) ต่อโปรเจ็กต์


การเพิ่มรถ Supercar (ซุปเปอร์คาร์)

Config_button.jpeg

ในการกำหนดค่า Super Car ให้เลือกปุ่ม Devices เพื่อเปิดหน้าต่าง Devices

add_device.jpeg

เลือก 'Add a device (เพิ่มอุปกรณ์)'

Select_Super_Car.png

เลือก 'SUPERCAR' (ซุปเปอร์คาร์)

List_of_ports.png

เมื่อเลือก Super Car แล้ว รายการ ports ต่างๆ จะะปรากฏขึ้น ตรวจสอบว่า port ที่ปรากฏ ได้ตั้งตรงกับ build ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วของคุณหรือไม่

Select_Done.png

เลือก 'DONE' หากเสร็จแล้ว หรือ 'CANCEL' เพื่อกลับไปที่เมนู Devices

หมายเหตุ: การเลือก 'cancel' จะปิดการกำหนดค่า Super Car หน้าจอจะปรากฏเป็น Device windows แต่จะไม่มีรายละเอียดการตั้งต่าอุปกรณ์

Blocks.png

เมื่อกำหนดค่า Super Car แล้ว บล็อกจากหมวด Drivetrain และ Sensing จะปรากฏใน Toolbox (กล่องเครื่องมือ)


การลบรถ Supercar (ซุปเปอร์คาร์)

Delete.png

สามารถลบ Super Car ได้โดยคลิ้ก 'delete' ที่ด้านล่างของหน้าจอ ดังปรากฏ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: