การใช้ Brain จะทำให้ระบบ VEX GO มีชีวิตขึ้นมาได้ด้วยการตั้งโปรแกรม Motors and Sensors ด้วย VEXcode GO


การเชื่อมต่อแบตเตอรี่กับ Brain

GO Brain Battery

Brain จะไม่ทำงานหากไม่มีแบตเตอรี่

GO_Battery_Light.png

ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่ เรียบร้อยแล้ว

GO_Brain-BatteryCallout.png

ถัดไป ค้นหาพอร์ตแบตเตอรี่สีส้มบน Brain

OrangePort1.png

เชื่อมต่อแบตเตอรี่กับ Brain โดยเสียบสายแบตเตอรี่สีส้มเข้ากับพอร์ตแบตเตอรี่สีส้มของ Brain

OrangePortConnection.png

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายแบตเตอรี่สีส้มเข้าไปในพอร์ตแบตเตอรี่สีส้มของ Brain จนสุดแล้ว เสียง 'คลิก' จะช่วยให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเสียบเข้ากับพอร์ตจนสุด


วิธีเปิด Brain

GO_Brain-PowerCallout.png

เมื่อแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับBrain แล้ว ก็สามารถเปิดใช้งานได้ทันที

หากต้องการเปิด Brain ให้กดปุ่มใส ที่มีวงแหวนสีส้มอยู่ด้านบนของ Brain

GO_Brain-PowerOnCallout.png

ปุ่มล้างจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปิด Brain


วิธีปิด Brain

GO_Brain-ButtonPush.png

หากต้องการปิด Brain ให้กดปุ่มสีเขียวที่ด้านบนของ Brain ค้างไว้ประมาณสามวินาที

GO_Brain-PowerCallout.png

เมื่อปิด Brain แล้ว ปุ่มที่ด้านบนของ Brain จะไม่เป็นสีเขียวอีกต่อไป


การเชื่อมต่อมอเตอร์และเซ็นเซอร์กับ Brain

GO_Brain-portsCallout.png

มีพอร์ตอัจฉริยะสี่พอร์ตที่ด้านบนของ Brain โดยมีกันชน LED , แม่เหล็กไฟฟ้า และ มอเตอร์ เชื่อมต่ออยู่

GO_Brain-BatteryCallout.png

ฝั่งตรงข้ามของ GO Brain จะมีพอร์ตเพิ่มเติมสีส้มและสีฟ้าอมเขียว Battery Port สีส้ม ใช้สำหรับเชื่อมต่อแบตเตอรี่ ตามที่อธิบายไว้แล้วด้านบน

GO_Brain-EyeSensorCallout.png

พอร์ตเซ็นเซอร์ตาสีฟ้าอมเขียว เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ตา

Brain Motor

สามารถเชื่อมต่อ LED Bumper, Electromagnet หรือ Motors เข้ากับ Brain ผ่านการเสียบสายอุปกรณ์เข้ากับ Smart Ports อันใดอันหนึ่งจากสี่พอร์ตของ Brain

BlackPortConnections.png

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายเคเบิลของอุปกรณ์เข้ากับ Smart Port ของ Brain แล้ว เสียง 'คลิก' จะช่วยให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเสียบเข้ากับสมาร์ทพอร์ตจนสุดแล้ว

CableRemoval.png

ในการถอดอุปกรณ์ออกจาก Brain ให้กดที่แถบปลดสายเคเบิลของอุปกรณ์ จากนั้นค่อยๆ ถอดสายออกจาก Smart Port

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: