บันทึกโปรเจ็กต์บล็อก VEXcode V5 บน iPad

เมื่อทำงานใน VEXcode V5 สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีบันทึกโปรเจ็กต์บน iPad


การใช้ 'บันทึก'

คุณสามารถบันทึกโครงการของคุณใน VEXcode V5 ได้หลายวิธี:

บันทึก PNG

การเลือก 'บันทึก' ในเมนูไฟล์

ดาวน์โหลด.PNG

กำลังดาวน์โหลดโครงการใหม่

project_name.PNG

การตั้งชื่อโครงการใหม่โดยเลือกหน้าต่างชื่อโครงการ

Create_doc.png

เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งด้านบนเพื่อบันทึกโปรเจ็กต์ใหม่ จากนั้นหน้าจอบันทึก iPad ของคุณจะปรากฏขึ้น เลือก 'สร้างเอกสาร'

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งบันทึกโครงการของคุณได้โดยเลือกปุ่มย้อนกลับที่ด้านบนของหน้าจอ

vex_project.PNG

ใช้ปุ่มกดเพื่อตั้งชื่อโครงการใหม่ของคุณ

ตกลง.PNG

เลือก "ตกลง" หลังจากตั้งชื่อโครงการ

nane_change.png

ชื่อโปรเจ็กต์ที่อัปเดตจะปรากฏในหน้าต่างชื่อโปรเจ็กต์

save_notice.png

เมื่อบันทึกโครงการแล้ว VEXcode V5 จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในโครงการโดยอัตโนมัติ

check_save.PNG

หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่มีโปรเจ็กต์ที่ยังไม่ได้บันทึก VEXcode V5 จะแจ้งให้ผู้ใช้บันทึกงานหากผู้ใช้พยายาม:

  • ปิด VEXcode V5
  • สร้างโครงการใหม่
  • เปิดอีกโครงการ

การใช้ 'บันทึกเป็น'

save_as.png

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือก "บันทึกเป็น" จากเมนูไฟล์เพื่อสร้างสำเนาของโครงการภายใต้ชื่ออื่นหรือในตำแหน่งอื่นได้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: