การเข้าถึงความช่วยเหลือใน VEXcode GO

ไอคอนช่วยเหลือ

ช่วยอธิบายว่าบล็อกทำอะไรและรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้บล็อกในโปรเจ็กต์

หากต้องการเข้าถึงวิธีใช้ ให้เลือกไอคอนวิธีใช้ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือ

ช่วยเปิดหน้าต่าง

หน้าต่างวิธีใช้จะเปิดขึ้น จนกว่าจะเลือกบล็อก หน้าต่างวิธีใช้จะยังคงว่างเปล่า

v0kuGLWbyW.png

เลือกบล็อกที่คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

ตลอดไป_help_window.jpeg

เมื่อเลือกบล็อกแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับบล็อกนั้นจะปรากฏในหน้าต่างวิธีใช้

close_help_window.jpeg

ซ่อนเมนูวิธีใช้เมื่อเสร็จแล้วโดยเลือกลูกศรขวาถัดจากไอคอนวิธีใช้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: