การเข้าถึงความช่วยเหลือใน VEX GO

Help Icon

Help (ความช่วยเหลือ) อธิบายสิ่งที่บล็อกทำได้ และสอนวิธีใช้บล็อกในโปรเจก

ในการเข้าถึง Help ให้เลือกไอคอน Help ที่ด้านบนขวาของ Toolbar

Help Window Open

หน้าต่าง Help จะเปิดขึ้น หากยังไม่ลืกบล็อก หน้าต่าง Help ก็จะยังไม่แสดงข้อมูลการอธิบายใดๆ

v0kuGLWbyW.png

ให้เลือกบล็อคที่คุณต้องการ

forever_help_window.jpeg

เมื่อเลือกบล็อกแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับบล็อกและวิธีใช้ ก็จะปรากฏใน Help

close_help_window.jpeg

วิธีซ่อนเมนู Help คือคลิกลูกศรขวาถัดจากไอคอน Help

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: