การใช้เครื่องมือ VEX Pin กับ VEX GO

VEX Pin Tool ทำให้ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วนในระบบการก่อสร้าง VEX GO Pin Tool มีคุณสมบัติหลายประการที่สามารถใช้เพื่อทำให้การถอดแยกชิ้นส่วนทำได้ง่าย: ตัวดึง ตัวดัน และคันโยก

Pin_Tool_1.png

สามารถใช้ตัวดึงได้โดยการวางเครื่องมือไว้บนหมุดที่ไม่ต้องการ บีบที่จับ แล้วดึงหมุดออกมา

Pin_Tool_Puller.png

ที่จับแต่ละอันยังได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการถอดแยกชิ้นส่วนอีกด้วย ด้านหนึ่งมีไว้เพื่อดันหมุดออก

Pin_Tool_Pusher.png

อีกด้านหนึ่งมีคันโยก ซึ่งสามารถใช้ในการงัดคานสองอันออกจากกัน

Pin_Tool_Lever.png

ดูการทำงานของเครื่องมือ Pin เพื่อดูว่าคุณสมบัติแต่ละอย่างทำงานอย่างไร

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: