การใช้เครื่องมือ VEX Pin กับ VEX GO

VEX Pin Tool ทำให้ง่ายต่อการถอดชิ้นส่วนในระบบโครงสร้าง VEX GO เครื่องมือปักหมุด มีคุณสมบัติหลายอย่างที่สามารถใช้เพื่อทำให้การถอดแยกชิ้นส่วนทำได้ง่าย: ตัวดึง ตัวดัน และคันโยก .

Pin_Tool_1.png

คุณสามารถใช้ตัวดึงได้โดยวางเครื่องมือไว้บนหมุดที่ไม่ต้องการ บีบที่จับ และดึงหมุดออก

Pin_Tool_Puller.png

ที่จับแต่ละอันได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการถอดประกอบ ด้านหนึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อดันหมุดออก

Pin_Tool_Pusher.png

อีกด้านหนึ่งมีคันโยก ซึ่งสามารถใช้ในการงัดคานสองอันออกจากกัน

Pin_Tool_Lever.png

ดูการทำงานของเครื่องมือปักหมุดเพื่อดูว่าคุณลักษณะแต่ละอย่างทำงานอย่างไร

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: