การเปลี่ยนขนาดบล็อกใน VEXcode

คุณสามารถปรับบล็อคใน Workspace ของคุณให้ใหญ่ขึ้น หรือเล็กลงตามความต้องการได้

โดยคลิ้กปุ่มด้านล่างขวาของ Workspace

Block Size

  • ใช้ไอคอน + เพื่อทำให้บล็อกใหญ่ขึ้น
  • ใช้ไอคอน - เพื่อทำให้บล็อกเล็กลง
  • ใช้ไอคอน = เพื่อจัดบล็อกของโปรเจ็กของคุณให้อยู่ตรงกลาง workspace

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: