เมื่อถึงมาตรฐาน - มาตรฐานสำหรับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ใช้-vexcode-vr.jpg

หลักสูตรพื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ VEX มีการจัดวางให้สอดคล้องกับมาตรฐาน CSTA สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยในการกำหนดกรอบบทเรียนเมื่อมีการนำไปใช้ ความสอดคล้องของมาตรฐานนี้ทำให้ง่ายต่อการดูว่าคุณกำลังสอนอะไรและทักษะเหล่านั้นได้รับการสอนที่ใดในห้องทดลอง วัตถุประสงค์และกิจกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับมาตรฐานที่ระบุ ดูรายการต่อไปนี้ของความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เมื่อถึงมาตรฐาน

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: