ในตอนที่เปิดเริ่มโปรเจ็กต์บน VEXcode GO จะไม่พบบล็อกจากหมวด Motion, (การขับเคลื่อน) Magnet (หม้อแรงไฟฟ้า), and Eye Sensing ใน Toolbox จนกว่าผู้ใช้จะกำหนดค่า Code Base

คุณสามารถกำหนดค่าได้เพียงหนึ่งบิลด์ต่อโปรเจ็กต์เท่านั้น

หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้สามารถใช้ได้กับ Code Robot Arm (1 แกน) หรือ Code Robot Arm (2- แกน) สร้าง โปรดทราบว่าโครงสร้าง Code Robot Arm (1-Axis) จะมีเฉพาะ Base Motor เท่านั้น แต่ Arm Motor จะยังคงปรากฏในบล็อก Motion และในหน้าต่าง Devices


การเพิ่ม Robot Arm (แขนหุ่นยนต์)

Screen_Shot_2020-08-26_at_12.27.12_PM.png

ในการกำหนดค่า Code Base ให้เลือกปุ่ม Devices เพื่อเปิดหน้าต่าง Devices

add_device.jpeg

เลือก 'Add a device (เพิ่มอุปกรณ์)'

select_Robot_Arm.jpeg

เลือก 'ROBOT ARM' (แขนหุ่นยนต์)

Screen_Shot_2020-08-26_at_12.35.14_PM.png

เมื่อเลือก Robot Arm แล้ว รายการ ports ต่างๆ จะะปรากฏขึ้น ตรวจสอบว่า port ที่ปรากฏ ได้ตั้งตรงกับ build ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วของคุณหรือไม่ รายการนี้ ไม่ รวม Eye Sensor ซึ่งควรเสียบเข้ากับพอร์ต Eye Sensor บน GO Brain อยู่แล้ว

หมายเหตุ: หากคุณสร้าง Code Robot Arm (1 แกน) GO Brain ของคุณจะไม่สามารถเสียบมอเตอร์กับ port ที่ 1 คุณจะยังคงสามารถใช้บล็อค motion (การเคลื่อนไหว) เพื่อควบคุม Base Motor ได้

Screen_Shot_2020-08-26_at_12.34.59_PM.png

เลือก 'DONE' หากเสร็จแล้ว หรือ 'CANCEL' เพื่อกลับไปที่เมนู Devices

หมายเหตุ: การเลือก 'cancel' จะปิดการกำหนดค่า Robot Arm หน้าจอจะปรากฏเป็น Device windows แต่จะไม่มีรายละเอียดการตั้งต่าอุปกรณ์

Eye_Sensing_blocks.jpeg

เมื่อ Robot Arm (แขนหุ่นยนต์) ได้รับการกำหนดค่าแล้ว หมวดหมู่บล็อก motion (การเคลื่อนไหว) Magnet (แม่เหล็ก) และบล็อก Eye sensor (การตรวจจับการมอง) จะปรากฏในกล่องเครื่องมือ


การลบ Robot Arm (แขนหุ่นยนต์)

Screen_Shot_2020-08-26_at_12.35.29_PM.png

สามารถลบได้โดยคลิ้ก 'delete' ที่ด้านล่างของหน้าจอ ดังปรากฏ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: