การใช้ Code Viewer สำหรับ Python ใน VEXcode V5

การใช้ Code Viewer ใน VEXcode V5 นั้นง่ายและมีประโยชน์


วิธีเปิดโปรแกรมดูโค้ด

ไอคอน VEXcode V5

เรียกใช้ VEXcode V5

อินเทอร์เฟซ V5 Blocks

ค่าเริ่มต้นของแพลตฟอร์มคืออินเทอร์เฟซของ Blocks

ไอคอนโปรแกรมดูโค้ด

เลือกไอคอน Code Viewer เพื่อเปิดหน้าต่าง Code Viewer

คำบรรยายภาพโปรแกรมดูโค้ด

หน้าต่าง Code Viewer จะแสดงเวอร์ชัน Python ของโปรเจ็กต์ Blocks

ปิดโปรแกรมดูโค้ด

ซ่อนหน้าต่างตัวแสดงโค้ดเมื่อเสร็จสิ้นโดยเลือกลูกศรขวาถัดจากไอคอนวิธีใช้


วิธีเพิ่มคำสั่งข้อความเมื่อมีการเพิ่มบล็อก

พิมพ์สวัสดี

เพิ่มบล็อก [Print] ให้กับโครงการ

โปรแกรมดูโค้ดเปิด

เลือกไอคอน Code Viewer เพื่อเปิดหน้าต่าง Code Viewer

เพิ่มในหน้าต่าง

โปรดสังเกตว่าคำสั่ง พิมพ์ จะถูกเพิ่มลงในหน้าต่างโปรแกรมดูโค้ดด้วย


วิธีลบคำสั่งข้อความเมื่อบล็อกถูกลบ

ลบบล็อคการพิมพ์

ลบบล็อก [Print] ออกจากโครงการ VEXcode V5

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบบล็อก โปรดดูที่ ลบบทความบล็อก จาก VEX Library.

รหัสที่ถูกลบ

โปรดสังเกตว่าคำสั่ง พิมพ์ จะถูกลบออกจากหน้าต่างตัวแสดงคำสั่งด้วย

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: