ผู้ใช้สามารถเปิดโปรเจ็กต์ใน VEXcode IQ ได้หลายวิธี:

  • การเปิดโครงการที่มีอยู่
  • การเปิดโครงการล่าสุด
  • กำลังเปิดตัวอย่าง

การเปิดโครงการที่มีอยู่

เมนูไฟล์เปิดอยู่

เปิดโครงการที่มีอยู่โดยเลือก 'เปิด' จากเมนูไฟล์

ขับแล้วเลี้ยว

จากนั้นใช้อินเทอร์เฟซ Windows เพื่อนำทางและเปิดโปรเจ็กต์ที่มีอยู่ของคุณ

หมายเหตุ: โปรเจ็กต์ VEXcode IQ Blocks จะมีนามสกุลไฟล์ .iqblocks , โปรเจ็กต์ VEXcode IQ C++ จะมีนามสกุลไฟล์ .iqcpp


การเปิดโครงการล่าสุด

เมนูไฟล์เปิดล่าสุด

เปิดรายการโครงการล่าสุดจากเมนูไฟล์

ไฟล์เปิดไดรฟ์ล่าสุดแล้วเลี้ยว

จากนั้นเลือกโปรเจ็กต์ล่าสุดเพื่อเปิด


กำลังเปิดตัวอย่าง

ตัวอย่างการเปิดเมนูไฟล์

เปิดเมนูไฟล์และเลือก 'เปิดตัวอย่าง'

ตัวอย่างซีพีพี

จากนั้นเลือกโปรเจ็กต์ตัวอย่างเพื่อเปิด

หมายเหตุ: เมื่อเปิดโปรเจ็กต์ ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้บันทึกหากโปรเจ็กต์ปัจจุบันยังไม่ได้ถูกบันทึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ตัวอย่าง โปรดดูบทความ การใช้โปรเจ็กต์และเทมเพลตตัวอย่าง C++ ในไลบรารี VEX

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: