การใช้ Code Viewer ใน VEXcode IQ นั้นง่ายและมีประโยชน์

บทความต่อไปนี้จะครอบคลุม:

  • วิธีเปิดโปรแกรมดูโค้ด
  • วิธีเพิ่มคำสั่งข้อความเมื่อมีการเพิ่มบล็อก
  • วิธีลบคำสั่งข้อความเมื่อบล็อกถูกลบ

วิธีเปิดโปรแกรมดูโค้ด

เปิดตัว VEXcode IQ

ไอคอน VEXcode IQ

ค่าเริ่มต้นของแพลตฟอร์มคืออินเทอร์เฟซของ Blocks

เปิด VEXcode

เลือกไอคอน Code Viewer เพื่อเปิดหน้าต่าง Code Viewer

เลือกโปรแกรมดูโค้ด

หน้าต่าง Code Viewer จะแสดงเวอร์ชัน C++ ของโปรเจ็กต์ Blocks

โปรแกรมดูโค้ด

ซ่อนหน้าต่างตัวแสดงโค้ดเมื่อเสร็จสิ้นโดยเลือกลูกศรขวาถัดจากไอคอนวิธีใช้

โปรแกรมดูโค้ดย่อเล็กสุด

วิธีเพิ่มคำสั่งข้อความเมื่อมีการเพิ่มบล็อก

เพิ่มบล็อก [Print] ให้กับโครงการ

เพิ่มบล็อกการพิมพ์

เลือกไอคอน Code Viewer เพื่อเปิดหน้าต่าง Code Viewer

พิมพ์หน้าต่างมุมมองคำสั่ง

โปรดสังเกตว่าคำสั่ง พิมพ์ จะถูกเพิ่มลงในหน้าต่างตัวแสดงคำสั่งด้วย

รุ่นซีพลัสพลัส

วิธีลบคำสั่งข้อความเมื่อบล็อกถูกลบ

ลบบล็อก [Print] ออกจากโครงการ VEXcode IQ

ลบบล็อก

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบบล็อก โปรดดูที่ ลบบล็อก บทความจากฐานความรู้

โปรดสังเกตว่าคำสั่ง พิมพ์ จะถูกลบออกจากหน้าต่างตัวแสดงคำสั่งด้วย

รหัสถูกลบ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus