การสร้างโปรเจ็กต์ VEXcode IQ C++ ใหม่

โครงการ Blocks ใหม่จะเปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่ม VEXcode IQ แต่คุณสามารถสร้างโครงการ C ++ ใหม่ได้อย่างง่ายดายเมื่อเปิด VEXcode IQ


การสร้างโปรเจ็กต์ C++ ใหม่

ไอคอน VEXcode IQ

เปิด VEXcode IQ

การตั้งค่าเริ่มต้น

VEXcode IQ จะเปิดขึ้นพร้อมกับโปรเจ็กต์เริ่มต้นในโหมดตัวแก้ไข Blocks

ไฟล์ข้อความใหม่

ในการสร้างโปรเจ็กต์ C++ ให้เปิดเมนูไฟล์และเลือก 'New Text Project'

โหมด C

VEXcode IQ จะเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข C++ และโหลดโปรเจ็กต์เปล่าเริ่มต้น

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus