การสร้างโครงการ VEXcode IQ C++ ใหม่

Blocks Project ใหม่จะเปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่ม VEXcode IQ แต่คุณสามารถสร้างโปรเจ็กต์ C++ ใหม่ได้อย่างง่ายดายเมื่อเปิด VEXcode IQ


การสร้างโครงการ C ++ ใหม่

ไอคอน VEXcode IQ

เปิดตัว VEXcode IQ

การตั้งค่าเริ่มต้น

VEXcode IQ จะเปิดขึ้นพร้อมกับโปรเจ็กต์เริ่มต้นในโหมดตัวแก้ไข Blocks

ไฟล์ข้อความใหม่

หากต้องการสร้างโครงการ C++ ให้เปิดเมนูไฟล์และเลือก 'โครงการข้อความใหม่'

โหมดซี

VEXcode IQ จะสลับไปที่โหมดตัวแก้ไข C++ และโหลดโปรเจ็กต์เปล่าเริ่มต้น

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: