การเปิดโครงการ V5 Python บน Chromebook

มีหลายวิธีในการเปิดโครงการ Python บน Chromebook


เปิดโครงการที่มีอยู่

เมนูไฟล์

เลือก 'ไฟล์' ในแถบเครื่องมือ

เปิดไฟล์

เลือก 'เปิด' ในเมนูแบบเลื่อนลง

เปิดไดรฟ์ไปข้างหน้า

เมนูไฟล์ของอุปกรณ์ของคุณจะเปิดขึ้น เลือก "ดาวน์โหลด" หรือตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ โปรดสังเกตว่าโปรเจ็กต์ VEXcode V5 Python มีส่วนขยาย .v5python จากนั้นเลือกไฟล์โครงการ .v5python ที่ต้องการ

เลือกเปิด

เลือกเปิด

ขับไปข้างหน้า

โครงการของคุณจะเปิดใน VEXcode V5

เปิดโปรเจ็กต์ตัวอย่าง

เมนูไฟล์

เลือก 'ไฟล์' ในแถบเครื่องมือ

เปิดตัวอย่าง

เลือก 'เปิดตัวอย่าง' ในเมนูแบบเลื่อนลง

ตัวอย่าง ตัวอย่าง

เลือกเทมเพลตหรือโครงการตัวอย่าง

หมายเหตุ: แม่แบบและโครงการตัวอย่างใช้สำหรับสิ่งต่อไปนี้

  • แม่แบบกำหนดค่ามอเตอร์และเซ็นเซอร์บนหุ่นยนต์ของคุณสำหรับโครงการ
  • โปรเจ็กต์ตัวอย่างคือโปรเจ็กต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่พร้อมให้ดาวน์โหลดและรัน

แม่แบบกรงเล็บ

เมื่อเลือกแล้ว เทมเพลตหรือโครงการตัวอย่างจะเปิดขึ้น โปรเจ็กต์นี้มีเทมเพลต Clawbot (ระบบขับเคลื่อน 2 มอเตอร์ ไม่มีไจโร)

เทมเพลตในพื้นที่ทำงาน

บทช่วยสอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการตัวอย่าง เลือกปุ่ม 'บทแนะนำ' ในแถบเครื่องมือ

ใช้ตัวอย่าง

จากนั้นเลื่อนลงและเลือกวิดีโอแนะนำ 'การใช้โครงการตัวอย่าง'

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: