การใช้คุณสมบัติเติมข้อความอัตโนมัติใน VEXcode VR Python Project

การใช้ฟังก์ชันเติมข้อความอัตโนมัติขณะสร้างโครงการ Python ใน VEXcode VR สามารถช่วยประหยัดเวลาและป้องกันข้อผิดพลาดขณะพิมพ์คำสั่ง


วิธีใช้การเติมข้อความอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มพิมพ์เพื่อเปิดเมนูการเลือก

เมนูการเลือก

ชื่ออุปกรณ์หรือคำสั่งจะปรากฏในเมนูการเลือกแบบเลื่อนลง

รายการคำสั่ง

หากต้องการเข้าถึงรายการคำสั่งที่เป็นไปได้โดยใช้ฟังก์ชันเติมข้อความอัตโนมัติ ให้กด Control + Space (ใน Windows, macOS และ Chrome OS)

ขั้นตอนที่ 2: ทำการเลือกด้วย AutoComplete

ระบบขับเคลื่อน

กด "Enter/Return" หรือ "Tab" บนแป้นพิมพ์หรือคลิกซ้ายที่คำสั่งด้วยเมาส์เพื่อทำการเลือก

โปรดทราบว่าด้วยเมนูการเลือกที่ยาวขึ้น คุณสามารถเลือกได้โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ใช้ปุ่ม "ขึ้น" และ "ลง" เพื่อเลือกชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นกด "Tab" หรือ (Enter/Return) บนแป้นพิมพ์เพื่อทำการเลือก
  • ใช้เมาส์เพื่อเลื่อนขึ้นและลงในเมนูเติมข้อความอัตโนมัติ จากนั้นคลิกซ้ายที่การเลือกที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่ม Dot Operator เพื่อแสดงรายการคำสั่งทั้งหมดที่มีให้กับอุปกรณ์นั้น

เพิ่มตัวดำเนินการจุด

การเพิ่มตัวดำเนินการจุด (จุด, “”) จะเปิดเมนูใหม่ของคำสั่งทั้งหมดที่มีให้ในเครื่อง

ขั้นตอนที่ 4: ทำการเลือกโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้

เลือกคำสั่ง
  • ใช้ปุ่ม "ขึ้น" และ "ลง" บนแป้นพิมพ์เพื่อไปยังเมนูต่างๆ จากนั้นกด "ย้อนกลับ" บน Mac, "Enter" บน Windows หรือ Chromebook เพื่อทำการเลือก
  • คลิกซ้ายด้วยเมาส์บนคำสั่งที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มพารามิเตอร์

ขับไปข้างหน้า

พารามิเตอร์คือตัวเลือกที่ส่งผ่านไปยังคำสั่งระหว่างวงเล็บ

เพิ่ม มม. หรือ นิ้ว

บางคำสั่งต้องมีการตั้งค่าพารามิเตอร์หลายตัว ใส่เครื่องหมายจุลภาคหลังพารามิเตอร์เพื่อเพิ่มพารามิเตอร์อื่น

คำสั่งเสร็จสิ้น

เมื่อเพิ่มพารามิเตอร์ทั้งหมดลงในคำสั่งแล้ว คำสั่งก็เสร็จสมบูรณ์!

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: