โครงการ Blocks ใหม่จะเปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่ม VEXcode VR แต่คุณสามารถสร้างโครงการ Python ใหม่ได้อย่างง่ายดายเมื่อเปิด VEXcode VR


การสร้างโครงการข้อความใหม่

เปิด VEXcode VR จาก vr.vex.com การตั้งค่าเริ่มต้นอยู่ในรูปแบบบล็อก

หน้าต่าง VEXcode VR

หากต้องการสร้างโปรเจ็กต์ Python ให้เปิดเมนูไฟล์แล้วเลือก “โปรเจ็กต์ข้อความใหม่”

คำบรรยายโครงการข้อความ VEXcode VR

แพลตฟอร์ม VEXcode VR จะแปลงเป็นโหมด Python

โหมด VEXcode VR Python

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: