โครงการ Blocks ใหม่จะเปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่ม VEXcode VR แต่คุณสามารถสร้างโครงการ Python ใหม่ได้อย่างง่ายดายเมื่อเปิด VEXcode VR

บทความต่อไปนี้จะครอบคลุม:

  • การสร้างโปรเจ็กต์ Python ใหม่

การสร้างโครงการข้อความใหม่

เปิดใช้ VEXcode VR จาก vr.vex.com การตั้งค่าเริ่มต้นอยู่ในรูปแบบบล็อก

VEXcode VR Window

ในการสร้างโครงการ Python ให้เปิดเมนูไฟล์และเลือก "New Text Project"

VEXcode VR Text Project Callout

แพลตฟอร์ม VEXcode VR จะแปลงเป็นโหมด Python

VEXcode โหมด VR Python

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: