การใช้ Notes ในโครงการ VEXcode VR Blocks

ต่อไปนี้เป็นวิธีพื้นฐานในการจัดการบันทึกย่อในโครงการ:


การเพิ่มหมายเหตุในโครงการ

Add_note.png

คลิกขวาหรือกดค้างไว้ที่ใดก็ได้ใน Workspace แล้วเลือก 'Add Note'

Type_text.png

จากนั้นพิมพ์ข้อความ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใดๆ ลงในบันทึกย่อ

  • กดปุ่ม 'Enter' หรือ 'Return' เพื่อเขียนบันทึกหลายบรรทัด
  • เลือกที่ใดก็ได้ใน Workspace เมื่อบันทึกย่อเสร็จสิ้น

ยุบหมายเหตุ

Top_arrow.png

คุณสามารถยุบบันทึกโดยเลือกลูกศรลงที่ระยะขอบด้านบน

Collapsed_note.png 

การดำเนินการนี้จะยุบบันทึกย่อ


ย้ายโน้ตไปรอบ ๆ

margin_of_note.png

คุณสามารถย้ายโน้ตโดยเลือกระยะขอบด้านบนแล้วลากไปรอบๆ


การลบโน้ต

Delete_note.png

คุณสามารถลบบันทึกย่อใดก็ได้โดยเลือก 'X' ที่ด้านบนขวาของบันทึกย่อ

Delete_menu.png 

คุณยังสามารถลบโน้ตได้โดยคลิกขวาหรือกดค้างที่โน้ตแล้วเลือก 'ลบ'


บันทึกซ้ำ

Duplicate_menu.png

คุณสามารถทำสำเนาบันทึกย่อได้โดยคลิกขวาหรือกดค้างไว้แล้วเลือก 'ทำซ้ำ'

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: