การระบุรายละเอียดตำแหน่งใน VEXcode VR

Location Sensor บน VR Robot จะรายงานตำแหน่ง (X, Y) ของ VR Robot ไปยัง VEXcode VR Dashboard


วิธีการระบุพิกัด (X, Y) บนสนามเด็กเล่น

แผนที่กริดกับ Axis

Playground แต่ละรายการมีขนาดตั้งแต่ -1000 มม. ถึง 1,000 มม. สำหรับตำแหน่ง X และ Y ตำแหน่งเริ่มต้นของ VR Robot ขึ้นอยู่กับ Playground ที่เลือกไว้


วิธีการระบุพิกัด (X, Y) ของตำแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์ VR

หุ่นยนต์ VR pen_callout

ตำแหน่งของหุ่นยนต์ VR ถูกกำหนดโดยจุดหักเหของศูนย์กลาง นี่เป็นตำแหน่งของปากกาบน VR Robot ด้วย

ตำแหน่งแดชบอร์ดสำหรับ X และ Y

พิกัด X และ Y ของหุ่นยนต์ VR บนสนามเด็กเล่นอยู่ใน VEXcode VR Dashboard


วิธีการระบุมุมตำแหน่งของหุ่นยนต์ VR

ตำแหน่งแดชบอร์ดมุม.png

ตำแหน่งมุมของหุ่นยนต์ VR สามารถพบได้ใน VEXcode VR Dashboard

มุมมองจากบนลงล่างของหุ่นยนต์ VEXcode VR

มุมของตำแหน่งมีตั้งแต่ 0 องศาถึง 359.9 องศาตามรูปแบบการมุ่งหน้าของเข็มทิศ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: