กำลังโหลด เปลี่ยนชื่อ และบันทึก VEXcode VR Project

เมื่อทำงานใน VEXcode VR สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีการโหลด เปลี่ยนชื่อ และบันทึกโครงการ ซึ่งอาจดูแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้

โหลดบันทึกคำบรรยาย

บทความต่อไปนี้ครอบคลุมถึงวิธีการโหลดและบันทึกโปรเจ็กต์เฉพาะสำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: