การใช้และการปรับกิจกรรม VEXcode VR

VEXcode VR เป็นแพลตฟอร์ม ที่ช่วยให้ผู้ใช้ สามารถตั้งโปรแกรม VR Robot ได้เสมือนจริง! VEXcode VR ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ในการทำกิจกรรมเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ผู้ใช้จะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกฝนกลยุทธ์การเขียนโปรแกรม และฝึกทักษะการแก้ปัญหา พร้อมความสนุกสนานและได้มีส่วนร่วมในการเรียน


ภาพรวมของกิจกรรม VEXcode VR

Screen_Shot_2022-07-12_at_3.17.34_PM.png

กิจกรรม VEXcode VR ทุกกิจกรรม จะมีฟอร์แมท ที่คล้ายคลึงกัน

กิจกรรม VEXcode VR ประกอบด้วย:

  • Playground ใดที่ควรใช้ใน VEXcode VR
  • ระดับความยากง่าย (ระดับความท้าทาย) (ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3) ยิ่งเลขสูงขึ้น ยิ่งมีความท้าทายมากขึ้น
  • คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ อาทิ บล็อกที่อาจเป็นประโยชน์ หรือคำแนะนำเพื่อประสบผลสำเร็จในการทำกิจกรรม

การใช้กิจกรรม VEXcode VR

เข้าได้จากเวบไซต์ education.vex.com

Screen_Shot_2022-07-12_at_2.13.35_PM.png

หากต้องการเลือกกิจกรรม ให้คลิ้กที่ education.vex.com แล้วเลือก VEXcode VR

Screen_Shot_2022-07-12_at_2.15.34_PM.png

จากนั้น จะมีรายการกิจกรรม ให้เลือกกิจกรรมที่ต้องการ

Screen_Shot_2022-07-12_at_3.37.55_PM.png

เวบไซต์ของ Google Doc ซึ่งเป็นไฟล์ที่ดัดแปลงได้ จะปรากฏขึ้น พร้อมรายละเอียดกิจกรรม

เข้าจาก แถบเครื่องมือ (Toolbar) ใน VEXcode VR

Screen_Shot_2022-07-12_at_1.31.21_PM.png

การเปิดเข้า แบบที่สอง ทำได้ด้วยการเปิดที่ toolbar (แถบเครื่องมือ) ใน VEXcode VR สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดหน้าต่าง Playground ให้ดู บทความเกี่ยวกับ Playground

Screen_Shot_2022-07-12_at_2.15.34_PM.png

จากนั้นเลือกกิจกรรมที่สนใจ

Screen_Shot_2022-07-12_at_3.37.55_PM.png

เวบไซต์ของ Google Doc ซึ่งเป็นไฟล์ที่ดัดแปลงได้ จะปรากฏขึ้น พร้อมรายละเอียดกิจกรรม


วิธีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขของกิจกรรม VEXcode VR


การเปิด Vexcode VR สำหรับผู้เรียน

  • ผู้เรียนควรทำการเซฟข้อมูล VEXcode project อยู่เสมอ ศึกษาวิธีเซฟ จากบทความ วิธีตั้งชื่อและบันทึกโครงการ - VEXcode VR
  • จากนั้นสามารถอีเมลพร้อมแนบไฟล์โครงการ หรืออัปโหลดไฟล์ไปยัง LMS (ระบบจัดการการเรียนรู้) เช่น Google Classroom, Canvas หรือ Schoology ได้
  • เป็นการนำส่งไฟล์โครงการถึงผู้สอน ซึ่งสามารถคลิ้กบันทึก ได้ทันที
  • ผู้สอน สามารถเปิดไฟล์โครงการใน VEXcode VR ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการเปิดไฟล์โครงการ โปรดศึกษาวิธีเปิดโครงการ ในอุปกรณ์แต่ละชนิด อาทิ (macOS, iPad, Chromebook, Windows, Android)- จากบทความใน VEXcode VR

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: