การใช้และการปรับกิจกรรม VEXcode VR

VEXcode VR เป็นแพลตฟอร์ม ที่ช่วยให้ผู้ใช้ สามารถตั้งโปรแกรม VR Robot ได้เสมือนจริง! VEXcode VR ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ในการทำกิจกรรมเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ผู้ใช้จะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกฝนกลยุทธ์การเขียนโปรแกรม และฝึกทักษะการแก้ปัญหา พร้อมความสนุกสนานและได้มีส่วนร่วมในการเรียน


ภาพรวมของกิจกรรม VEXcode VR

Screenshot of the Basketball Drills Activity

กิจกรรม VEXcode VR ทุกกิจกรรม จะมีฟอร์แมท ที่คล้ายคลึงกัน

กิจกรรม VEXcode VR ประกอบด้วย:

  • Playground ใดที่ควรใช้ใน VEXcode VR
  • ระดับความยากง่าย (ระดับความท้าทาย) (ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3) ยิ่งเลขสูงขึ้น ยิ่งมีความท้าทายมากขึ้น
  • คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ อาทิ บล็อกที่อาจเป็นประโยชน์ หรือคำแนะนำเพื่อประสบผลสำเร็จในการทำกิจกรรม

การใช้กิจกรรม VEXcode VR

เข้าได้จากเวบไซต์ education.vex.com

The VEXcode VR button on education.vex.com

หากต้องการเลือกกิจกรรม ให้คลิ้กที่ education.vex.com แล้วเลือก VEXcode VR

Select a VR activity

จากนั้น จะมีรายการกิจกรรม ให้เลือกกิจกรรมที่ต้องการ

Basketball Drills Activity

เวบไซต์ของ Google Doc ซึ่งเป็นไฟล์ที่ดัดแปลงได้ จะปรากฏขึ้น พร้อมรายละเอียดกิจกรรม

เข้าจาก แถบเครื่องมือ (Toolbar) ใน VEXcode VR

Activities playground window

การเปิดเข้า แบบที่สอง ทำได้ด้วยการเปิดที่ toolbar (แถบเครื่องมือ) ใน VEXcode VR สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดหน้าต่าง Playground ให้ดู บทความเกี่ยวกับ Playground

Select a VR activity

จากนั้นเลือกกิจกรรมที่สนใจ

Basketball Drills Activity

เวบไซต์ของ Google Doc ซึ่งเป็นไฟล์ที่ดัดแปลงได้ จะปรากฏขึ้น พร้อมรายละเอียดกิจกรรม


วิธีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขของกิจกรรม VEXcode VR


การเปิด Vexcode VR สำหรับผู้เรียน

  • ผู้เรียนควรทำการเซฟข้อมูล VEXcode project อยู่เสมอ ศึกษาวิธีเซฟ จากบทความ วิธีตั้งชื่อและบันทึกโครงการ - VEXcode VR
  • จากนั้นสามารถอีเมลพร้อมแนบไฟล์โครงการ หรืออัปโหลดไฟล์ไปยัง LMS (ระบบจัดการการเรียนรู้) เช่น Google Classroom, Canvas หรือ Schoology ได้
  • เป็นการนำส่งไฟล์โครงการถึงผู้สอน ซึ่งสามารถคลิ้กบันทึก ได้ทันที
  • ผู้สอน สามารถเปิดไฟล์โครงการใน VEXcode VR ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการเปิดไฟล์โครงการ โปรดศึกษาวิธีเปิดโครงการ ในอุปกรณ์แต่ละชนิด อาทิ (macOS, iPad, Chromebook, Windows, Android)- จากบทความใน VEXcode VR

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: