โปรเจ็กต์ใหม่จะเปิดขึ้นทุกครั้งที่คุณเริ่ม VEXcode VR แต่คุณยังสามารถเปิดโปรเจ็กต์ใหม่ได้หลังจากที่ VEXcode VR ได้เริ่มต้นไปแล้ว


สร้างโครงการหลังจากเปิดตัว VEXcode VR

เมื่อคุณเปิดใช้ VEXcode VR จาก vr.vex.comคุณสามารถเริ่มสร้างโปรเจ็กต์ของคุณได้

เปิดตัว VEXcode VR


สร้างโครงการบล็อกใหม่หลังจาก VEXcode VR เริ่มต้นขึ้น

หากต้องการสร้างโปรเจ็กต์ใหม่หลังจาก VEXcode VR เริ่มต้นแล้ว ให้เปิดเมนู File และเลือก "New Blocks Project"

เปิดโครงการบล็อกใหม่

หมายเหตุ: เมื่อเริ่มต้นโปรเจ็กต์ใหม่ ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้บันทึกหากโปรเจ็กต์ปัจจุบันยังไม่ได้ถูกบันทึก .

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: