การติดตั้ง VEXcode IQ ด้วยโปรแกรมติดตั้ง MSI

บทความต่อไปนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง VEXcode IQ ด้วยโปรแกรมติดตั้ง MSI

VEXcode-IQ-icon.jpg

โปรแกรมติดตั้ง MSI ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยผู้ดูแลระบบไอทีในการปรับใช้ทั่วทั้งไซต์ หากคุณไม่ใช่ ผู้ ระบบไอที คุณควรติดตั้งเวอร์ชัน .EXE เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่พบ ที่นี่

exe_version.png

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการติดตั้ง VEXcode IQ เวอร์ชัน .EXE โปรดดู บทความนี้


ขั้นตอนในการติดตั้ง

 1. หากคุณใช้ระบบการปรับใช้ระยะไกล เช่น SCCM คุณอาจต้องติดตั้ง Driver Signing Certificates ก่อนที่จะรันโปรแกรมติดตั้งไดรเวอร์
  1. ดาวน์โหลดไฟล์ใบรับรองทั้งสามนี้:
   1. ใบรับรอง 1
   2. ใบรับรอง 2
   3. ใบรับรอง 3
  2. ใบรับรองสามารถติดตั้งได้ด้วยคำสั่งต่อไปนี้โดยใช้ คำสั่ง certutil ของ Microsoft
   certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
   certutil -addstore -f -v รูท VEXroboticsCert23.cer
   certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer
   certutil -addstore -f -v รูท VEXRoboticsCert20.cer
   certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
   ใบรับรอง -addstore -f -v รูท RobomatterIncCert.cer
 2. ขั้นแรก ติดตั้ง VS 2013 Redistributable
 3. ถัดไป ติดตั้ง VS 2017 Redistributable
 4. จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้ง VEXcode IQ เวอร์ชัน MSI พบ ที่นี่
  Screen_Shot_2020-12-11_at_2.40.43_PM.png

 5. สุดท้าย เมื่อติดตั้ง VS 2013 Redistributable, VS 2017 Redistributable และ VEXcode IQ แล้ว ให้รันสิ่งต่อไปนี้ในฐานะผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ระดับสูง:
  C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\IQDrivers\Console Driver Installer.exe

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: