การติดตั้ง VEXcode V5 ด้วยตัวติดตั้ง MSI

VEXcodeV5-icon.jpg

บทความต่อไปนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง VEXcode V5 ด้วยตัวติดตั้ง MSI

exe_version.png

โปรแกรมติดตั้ง MSI ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยผู้ดูแลระบบไอทีในการปรับใช้ทั่วทั้งไซต์ หากคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบไอที คุณควรติดตั้งเวอร์ชัน .EXE เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่พบ ที่นี่

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการติดตั้ง VEXcode V5 เวอร์ชัน .EXE โปรดดู บทความนี้


ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. หากคุณกำลังใช้ระบบการปรับใช้ระยะไกล เช่น SCCM คุณอาจต้องติดตั้ง Driver Signing Certificates ก่อนเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งไดรเวอร์
  1. ดาวน์โหลดไฟล์ใบรับรองทั้งสองนี้:
   1. ใบรับรอง 1
   2. ใบรับรอง2
  2. ใบรับรองสามารถติดตั้งได้ด้วยคำสั่งต่อไปนี้โดยใช้ คำสั่ง certutil ของ Microsoft
   certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
   certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
   certutil -addstore " TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
   certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
 2. ขั้นแรก ติดตั้ง VS 2013 Redistributable
 3. ถัดไป ติดตั้ง VS 2017 Redistributable
 4. จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้ง VEXcode V5 เวอร์ชัน MSI ที่นี่
  Screen_Shot_2020-12-11_at_2.40.43_PM.png

 5. สุดท้าย เมื่อติดตั้ง VS 2013 Redistributable แล้ว VS 2017 Redistributable และ VEXcode V5 ได้รับการติดตั้งแล้ว ให้เรียกใช้สิ่งต่อไปนี้ในฐานะผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ระดับสูง:
  C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer.exe 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: