การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ใน VEXcode Pro V5

เปิดตัว VEXcode Pro V5

vd9peepL6w.png

เรียกใช้ VEXcode Pro V5 โดยใช้ทางลัดบนเดสก์ท็อป

เปิดเมนูกล่องโต้ตอบโครงการใหม่

Screen_Shot_2020-02-24_at_4.23.33_PM.png

คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงไฟล์และเลือกปุ่มใหม่

ตั้งชื่อโครงการ

Screen_Shot_2020-02-24_at_4.25.29_PM.png

ตามค่าเริ่มต้น ชื่อโปรเจ็กต์จะถูกจัดเก็บเป็น "MyProject1" เปลี่ยนชื่อโปรเจ็กต์แล้วคลิกปุ่มสร้าง

หมายเหตุ:ชื่อต้องมีความยาวไม่เกิน 21 ตัวอักษรและไม่สามารถเว้นวรรคได้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: