การสร้างโครงการใหม่ใน VEXcode Pro V5

เรียกใช้ VEXcode Pro V5

vd9peepL6w.png

เปิด VEXcode Pro V5 โดยใช้ทางลัดบนเดสก์ท็อป

เปิดเมนูไดอะล็อกโปรเจ็กต์ใหม่

Screen_Shot_2020-02-24_at_4.23.33_PM.png

คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงไฟล์และเลือกปุ่มใหม่

ตั้งชื่อโครงการ

Screen_Shot_2020-02-24_at_4.25.29_PM.png

โดยค่าเริ่มต้น ชื่อโปรเจ็กต์จะอยู่ในชื่อ "MyProject1" เปลี่ยนชื่อโปรเจ็กต์แล้วคลิกปุ่มสร้าง

หมายเหตุ: ชื่อต้องมีความยาวไม่เกิน 21 อักขระและต้องไม่มีช่องว่าง

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: