ขั้นตอนที่ 1: ลงชื่อเข้าใช้บัญชี VEX ที่ลงทะเบียนของคุณ

 • ไปที่หน้าการเข้าสู่ระบบบัญชีลูกค้าของ VEX

หมายเหตุ: ลงทะเบียนบัญชี VEX หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหา ROBOTC สำหรับ VEX Robotics จากการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • คลิกที่ ROBOTC สำหรับ VEX Robotics 4.x เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด

หมายเหตุ: ROBOTC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคอมพิวเตอร์ Windows เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3: ค้นหาและเรียกใช้ตัวติดตั้งหากดาวน์โหลด

 • ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4 หากเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง หากดาวน์โหลดตัวติดตั้งแล้ว ให้ดำเนินการต่อที่นี่
 • ค้นหาไฟล์การติดตั้ง ROBOTCforVEX ในโฟลเดอร์ Downloads หรือในตำแหน่งอื่นที่บันทึกไฟล์ไว้
 • ดับเบิลคลิกเพื่อเริ่มการติดตั้ง

หมายเหตุ: อาจต้องใช้สิทธิ์ เพื่อเริ่มการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 4: คลิกถัดไปในตัวช่วยสร้างการตั้งค่า

 • คลิกปุ่ม "ถัดไป" เมื่อหน้าต่างวิซาร์ดการตั้งค่าปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 5: ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาต

 • คลิกเพื่อยอมรับเงื่อนไข
 • คลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 6: เลือกปลายทาง

 • เปลี่ยนตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการและคลิกถัดไป

หมายเหตุ: ROBOTC จะติดตั้งในโฟลเดอร์ Program Files ของไดรฟ์ C โดยค่าเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 7: เลือกประเภทของการตั้งค่า

 • เลือกการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้วคลิกถัดไป

หมายเหตุ: ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถเลือกการตั้งค่าแบบกำหนดเองได้

ขั้นตอนที่ 8: ติดตั้ง ROBOTC

 • คลิกติดตั้งเพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 9: อนุญาตให้ตัวติดตั้งทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หน้าต่างหลายบาน รวมทั้งหน้าต่างพรอมต์คำสั่งสีดำจะปรากฏขึ้นระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 10: ยอมรับการติดตั้ง VEX Robotics Ports

 • คลิก ติดตั้ง บนข้อความแจ้งใดๆ ที่ขอให้ยืนยันการติดตั้ง VEX Robotics Ports

ขั้นตอนที่ 11:  อนุญาตให้ติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์ใหม่

 • คลิก ติดตั้ง เพื่ออนุญาตให้ VEX Robotics Inc. ติดตั้งซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 12: เสร็จสิ้นการติดตั้ง

 • คลิก เสร็จสิ้น เพื่อปิด InstallShield Wizard

ขั้นตอนที่ 13: ตรวจสอบว่าติดตั้ง ROBOTC สำเร็จแล้ว

หมายเหตุ: ควรรวม ROBOTC ไว้ในรายการโปรแกรมที่มี และไอคอนทางลัดสองไอคอนควรปรากฏบนเดสก์ท็อป ช็อตคัทหนึ่งสำหรับ Graphical ROBOTC ซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก ในขณะที่อีกช็อตหนึ่งใช้สำหรับภาษาการเขียนโปรแกรม ROBOTC แบบข้อความ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus