ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง ROBTC โดยคลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาและเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง

 • ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3 หากเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง หากดาวน์โหลดตัวติดตั้งแล้ว ให้ดำเนินการต่อที่นี่ 
 • ค้นหาไฟล์การติดตั้ง ROBOTCforVEX ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดหรือในตำแหน่งอื่นที่บันทึกไฟล์ไว้
 • ดับเบิลคลิกเพื่อเริ่มการติดตั้ง

หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องมีการอนุญาตเพื่อเริ่มการติดตั้ง 

ขั้นตอนที่ 3: คลิกถัดไปในตัวช่วยสร้างการตั้งค่า

 • คลิกปุ่ม "ถัดไป" เมื่อหน้าต่างตัวช่วยสร้างการตั้งค่าปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 4: ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาต

 • คลิกเพื่อยอมรับเงื่อนไข
 • คลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 5: เลือกจุดหมายปลายทาง

 • เปลี่ยนตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการแล้วคลิกถัดไป

หมายเหตุ: ROBOTC จะติดตั้งในโฟลเดอร์ Program Files ของไดรฟ์ C ตามค่าเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 6: เลือกประเภทของการตั้งค่า

 • เลือกการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้วคลิกถัดไป

หมายเหตุ: ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถเลือกการตั้งค่าแบบกำหนดเองได้

ขั้นตอนที่ 7: ติดตั้ง ROBOTC

 • คลิกติดตั้งเพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 8: อนุญาตให้ตัวติดตั้งทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หน้าต่างหลายบาน รวมถึงหน้าต่างพรอมต์คำสั่งสีดำ จะปรากฏขึ้นระหว่างกระบวนการติดตั้ง 

ขั้นตอนที่ 9: ยอมรับการติดตั้ง VEX Robotics Ports

 • คลิกติดตั้งบนข้อความแจ้งใด ๆ ที่ขอให้ยืนยันการติดตั้ง VEX Robotics Ports

ขั้นตอนที่ 10: อนุญาตให้ติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์ใหม่

 • คลิกติดตั้งเพื่ออนุญาตให้ VEX Robotics Inc. ติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 11: เสร็จสิ้นการติดตั้ง

 • คลิกเสร็จสิ้นเพื่อปิด InstallShield Wizard

ขั้นตอนที่ 12: ตรวจสอบว่าติดตั้ง ROBOTC สำเร็จแล้ว

หมายเหตุ: ROBOTC ควรรวมอยู่ในรายการโปรแกรมที่พร้อมใช้งาน และควรมองเห็นไอคอนทางลัดสองไอคอนบนเดสก์ท็อป ช็อตคัตหนึ่งใช้สำหรับภาษาการเขียนโปรแกรม ROBOTC แบบกราฟิกซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก ในขณะที่ทางลัดอีกอันใช้สำหรับภาษาการเขียนโปรแกรม ROBOTC แบบข้อความ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: