การกำหนดค่าวิชันเซนเซอร์ V5 ด้วยการกำหนดค่าหุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญใน VEXcode Pro V5

เปิดโครงการ

เปิดใช้งานการกำหนดค่าหุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญ

ยอมรับเงื่อนไขการกำหนดค่าหุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญ

รวมไฟล์ใหม่

คลิกขวาที่ดรอปดาวน์ 'รวม' และเลือก "ไฟล์ใหม่"

เพิ่มไฟล์กำหนดค่าวิชันเซนเซอร์

เลือกไฟล์ C ++ 'Vision Sensor Configuration (.h)'

กำหนด Vision Sensor ให้กับพอร์ต

ตั้งชื่อไฟล์ [ชื่อไฟล์].h

คลิกปุ่มสร้าง

หมายเหตุ: ชื่อไฟล์ต้องมีนามสกุลที่ถูกต้องของ “.h” ไฟล์จะไม่สามารถสร้างได้หากไม่มี

เปิดใช้ Vision Utility

คลิกที่ไฟล์ Vision Sensor ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อเปิดไฟล์

คลิกที่ปุ่ม Configure เพื่อเปิดยูทิลิตีการมองเห็น

วางวัตถุใน View

วางวัตถุไว้ด้านหน้าเซ็นเซอร์วิชันเพื่อให้ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ของหน้าจอ และคลิกที่ปุ่ม 'ตรึง' เพื่อล็อคหน้าจอ

เลือกสีของวัตถุ

คลิกและลากกล่องขอบเขตบนสี/วัตถุที่จะติดตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องที่มีขอบเขตประกอบด้วยสีของวัตถุเป็นหลักและพื้นหลังไม่น้อยหรือไม่มีเลย

กำหนดสี

คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย 'ตั้งค่า' หนึ่งในเจ็ดช่องเพื่อกำหนดสีนั้นให้กับช่องลายเซ็น

ปรับเทียบลายเซ็นสี

คลิกที่ไอคอนลูกศรสองด้านทางด้านขวาของปุ่ม 'ล้าง' และใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับเทียบ Vision Sensor เพื่อตรวจจับลายเซ็นสีได้ดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ลากตัวเลื่อนจนกว่าวัตถุที่มีสีส่วนใหญ่จะถูกเน้นในขณะที่พื้นหลังและวัตถุอื่นๆ ไม่ถูกเน้น

ตั้งชื่อลายเซ็น

คลิกที่ช่องข้อความ SIG_1 เพื่อเปลี่ยนชื่อลายเซ็นสี

กดปุ่ม Freeze อีกครั้งเพื่อให้ Vision Sensor สามารถติดตามต่อได้ ย้ายวัตถุสีภายในขอบเขตการมองเห็นของ Vision Sensor เพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตาม หากการติดตามทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้ ให้ปิด Vision Utility

ลายเซ็นสีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในโปรแกรมแก้ไขข้อความผ่านไฟล์ Vision Sensor Configuration

ในการกำหนดค่า Vision Sensor ให้ตรวจจับสีเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5-9

หมายเหตุ: วิชันเซนเซอร์มีความไวต่อแสงในระดับต่างๆ ลายเซ็นสีอาจต้องมีการปรับเทียบใหม่หากระดับแสงในสภาพแวดล้อมของหุ่นยนต์เปลี่ยนแปลงไป

เปิด main.cpp

คลิก main.ccp เพื่อเปิดไฟล์

แก้ไข main.cpp

พิมพ์
#include "[ชื่อไฟล์ Vision Sensor].h".

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: