การเปิดโครงการ VEXcode IQ Blocks บน Windows

ผู้ใช้สามารถเปิดโปรเจ็กต์ใน VEXcode IQ ได้หลายวิธี


การเปิดโครงการที่มีอยู่

เปิดโครงการที่มีอยู่โดยเลือก "เปิด" จากเมนูไฟล์

จากนั้น ใช้อินเทอร์เฟซ Windows เพื่อนำทางและเปิดโปรเจ็กต์ที่มีอยู่ของคุณ


การเปิดโครงการล่าสุด

เปิดรายการโครงการล่าสุดจากเมนูไฟล์

จากนั้นเลือกโครงการล่าสุดเพื่อเปิด


กำลังเปิดตัวอย่าง

เปิดตัวเลือกโปรเจ็กต์ตัวอย่างจากเมนูไฟล์

จากนั้นเลือกโครงการตัวอย่างเพื่อเปิด

หมายเหตุ: เมื่อเปิดโครงการ จะมีข้อความแจ้งให้บันทึกหากโครงการปัจจุบันยังไม่ได้รับการบันทึก

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: