ผู้ใช้สามารถเปิดโปรเจ็กต์ใน VEXcode IQ ได้หลายวิธี


การเปิดโครงการที่มีอยู่

เปิดโครงการที่มีอยู่โดยเลือก "เปิด" จากเมนูไฟล์

จากนั้นใช้อินเทอร์เฟซ Windows เพื่อนำทางและเปิดโปรเจ็กต์ที่มีอยู่ของคุณ


การเปิดโครงการล่าสุด

เปิดรายการโครงการล่าสุดจากเมนูไฟล์

จากนั้นเลือกโปรเจ็กต์ล่าสุดเพื่อเปิด


กำลังเปิดตัวอย่าง

เปิดตัวเลือกโปรเจ็กต์ตัวอย่างจากเมนูไฟล์

จากนั้นเลือกโปรเจ็กต์ตัวอย่างเพื่อเปิด

หมายเหตุ:เมื่อเปิดโปรเจ็กต์ ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้บันทึกหากยังไม่ได้บันทึกโปรเจ็กต์ปัจจุบัน

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: