คุณสามารถบันทึกโปรเจ็กต์ของคุณใน VEXcode IQ ได้หลายวิธี:

  • การเลือกบันทึกในเมนูไฟล์
  • กำลังดาวน์โหลดโครงการใหม่
  • การตั้งชื่อโครงการใหม่

เมื่อกล่องโต้ตอบบันทึกปรากฏขึ้น ให้ใช้อินเทอร์เฟซ macOS เพื่อตั้งชื่อและบันทึกโปรเจ็กต์ของคุณลงในคอมพิวเตอร์

เมื่อบันทึกโปรเจ็กต์แล้ว VEXcode IQ จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในโปรเจ็กต์โดยอัตโนมัติ


การบันทึกสำเนา

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือก "บันทึกเป็น" จากเมนูไฟล์เพื่อสร้างสำเนาของโปรเจ็กต์ภายใต้ชื่ออื่นหรือในตำแหน่งอื่นได้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: