การบันทึกโครงการ VEXcode IQ Blocks บน macOS

คุณสามารถบันทึกโครงการของคุณใน VEXcode IQ ได้หลายวิธี:

  • การเลือกบันทึกในเมนูไฟล์
  • กำลังดาวน์โหลดโครงการใหม่
  • ตั้งชื่อโครงการใหม่

เมื่อกล่องโต้ตอบบันทึกปรากฏขึ้น ให้ใช้อินเทอร์เฟซ macOS เพื่อตั้งชื่อและบันทึกโปรเจ็กต์ของคุณลงในคอมพิวเตอร์

เมื่อบันทึกโครงการแล้ว VEXcode IQ จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในโครงการโดยอัตโนมัติ


กำลังบันทึกสำเนา

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือก “บันทึกเป็น” จากเมนูไฟล์เพื่อสร้างสำเนาของโปรเจ็กต์โดยใช้ชื่ออื่นหรือในตำแหน่งอื่น

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: