เมื่อทำงานใน VEXcode V5 สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีบันทึกโครงการบน Chromebook

บทความจะครอบคลุมต่อไปนี้:

  • การใช้ 'บันทึก'
  • การใช้ 'บันทึกเป็น'

การใช้ 'บันทึก'

คุณสามารถบันทึกโครงการของคุณใน VEXcode V5 ได้หลายวิธี:

2020-12-02_13-59-15save.jpg

การเลือก 'บันทึก' ในเมนูไฟล์

2020-12-02_14-00-45download.jpg

กำลังดาวน์โหลดโครงการใหม่

2020-12-02_14-00-45dname.jpg

การตั้งชื่อโปรเจ็กต์ใหม่โดยการเลือกหน้าต่างชื่อโปรเจ็กต์

2020-12-08_16-00-45.jpg

เมื่อบันทึกโครงการแล้ว หน้าต่างโต้ตอบ "บันทึกเป็น" จะเปิดขึ้น

new_name.jpg

ตั้งชื่อโปรเจ็กต์ของคุณโดยพิมพ์ในหน้าต่างข้อความบันทึกของอุปกรณ์

download_location.jpg

เลือกปลายทาง เช่น โฟลเดอร์ดาวน์โหลด

save_button.jpg

จากนั้นเลือก 'บันทึก'

ปลายทาง.jpg

ไฟล์จะบันทึกไปยังปลายทางที่เลือกบนอุปกรณ์ของคุณ

2020-12-02_14-31-10Spn.jpg

ชื่อโปรเจ็กต์ที่อัปเดตจะปรากฏในหน้าต่างชื่อโปรเจ็กต์

2020-12-02_14-31-10Saved.jpg

เมื่อบันทึกโปรเจ็กต์แล้ว VEXcode V5 จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในโปรเจ็กต์โดยอัตโนมัติ

2020-12-02_15-15-36.jpg

หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่มีโครงการที่ยังไม่ได้บันทึก VEXcode V5 จะแจ้งให้ผู้ใช้บันทึกงานของตนหากผู้ใช้พยายาม:

  • ปิด VEXcode V5
  • สร้างโครงการใหม่
  • เปิดอีกโครงการ

การใช้ 'บันทึกเป็น'

2020-12-02_14-43-03saveas.jpg

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือก "บันทึกเป็น" จากเมนูไฟล์เพื่อสร้างสำเนาของโครงการโดยใช้ชื่ออื่นหรือในตำแหน่งอื่น

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus