การเปลี่ยนขนาดบล็อกใน VEXcode V5

คุณทำให้บล็อกใน Workspace ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ตามความต้องการ

ใช้ปุ่มที่ด้านล่างขวาของพื้นที่ทำงาน

  • ใช้ไอคอน + เพื่อทำให้บล็อกใหญ่ขึ้น
  • ใช้ไอคอน - เพื่อทำให้บล็อกเล็กลง
  • ใช้ไอคอน = เพื่อจัดบล็อกของโปรเจ็กต์ของคุณให้อยู่ตรงกลางเวิร์กสเปซ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: