แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอายุการใช้งานแบตเตอรี่ VEX IQ (รุ่นที่ 1)

ชาร์จแบตเตอรี่หุ่นยนต์ทุกครั้งที่มีเวลา

  • ให้ชาร์จแบตเตอรี่หุ่นยนต์ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
  • เก็บแบตเตอรี่สำรองทั้งหมดให้ชาร์จเต็มและเตรียมพร้อมก่อนจัดเก็บเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทีที่จำเป็น 

ถอดแบตเตอรี่หุ่นยนต์ออกจาก VEX IQ Robot Brain เมื่อไม่ได้ใช้งาน

  • บีบสลักที่ส่วนท้ายของแบตเตอรี่หุ่นยนต์แล้วดันออกจากสมองเล็กน้อยหากไม่ได้ใช้งาน แต่ไม่จำเป็นต้องชาร์จ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: