คลิกที่อุปกรณ์ในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน

เลือก V5 Smart Motor เพื่อดู Motor Dashboard

ตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus