ทำการเลือกจากหน้าจอหลักของตัวควบคุม V5

เปิดคอนโทรลเลอร์ V5 ของคุณ

กดปุ่มเปิดปิดสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางของคอนโทรลเลอร์เพื่อเปิดเครื่อง

หากต้องการปิดคอนโทรลเลอร์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาที

ทำการเลือกจากหน้าจอหลัก

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อไฮไลต์ไอคอนโปรแกรมควบคุมไดรเวอร์ (ไฮไลต์ในภาพ) ไอคอนเมนูโปรแกรม (กลาง) หรือไอคอนเมนูการตั้งค่า (ขวา)

จากนั้นกดปุ่ม A เพื่อเลือกตัวเลือกนั้น คุณสามารถกดปุ่ม B เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้าได้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: