การติดตั้ง VEXos Utility บน macOS (รุ่นที่ 1 เท่านั้น)

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด VEXos Utility สำหรับ Mac จากเว็บไซต์ของ VEX

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับวิธีกำหนดค่าการตั้งค่าความปลอดภัยบน Mac ของคุณ แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตอาจถูกบล็อก ตามค่าเริ่มต้น 

คลิกที่ไอคอน “VEXos Utility Program (OS X)” เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

ค้นหาและคลิกไฟล์ VEXos Utility disk image (.dmg) ในโฟลเดอร์ Downloads หรือในตำแหน่งอื่นที่ไฟล์ถูกบันทึกไว้

เปิดไฟล์อิมเมจดิสก์ VEXos Utility โดยคลิกที่ไฟล์ ในหน้าต่างภาพดิสก์ VEXos Utility ที่ปรากฏขึ้น ให้ลาก VEXos Utility ไปยังโฟลเดอร์ Applications

เปิดโฟลเดอร์ Applications เพื่อค้นหาแอปพลิเคชั่น VEXos Utility 

คลิกที่ไอคอนเพื่อเปิด VEXos Utility

หมายเหตุ: “VEXosUtility” คือแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต อาจแสดงข้อความว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเปิดมัน” คลิก "เปิด"

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: