ใช้ VEX IQ (รุ่นที่ 2) หรือไม่? ดูบทความนี้

บน Brain มีปุ่มหลักสี่ปุ่มที่ใช้ควบคุมหน้าจอ LCD:

ปุ่มตรวจสอบ

ปุ่มตรวจสอบใช้เพื่อเปิดสมองและเลือกตัวเลือกต่างๆ บนหน้าจอ

ปุ่ม X

ปุ่ม X ใช้เพื่อปิดสมอง นอกจากนี้ยังใช้เป็นปุ่ม "ย้อนกลับ" เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

  • คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทความ “วิธีเปิด/ปิด VEX IQ Robot Brain”

ลูกศรขึ้นและลง

ลูกศรขึ้นและลงใช้เพื่อเลื่อนดูตัวเลือกต่างๆ บนหน้าจอ LCD

ด้านซ้ายเป็นตัวอย่างของหน้าจอ LCD เมื่อเปิดเครื่อง สังเกตว่าด้านล่างของหน้าจอแสดงวิธีการเลือกด้วยปุ่มตรวจสอบ หรือไปที่การตั้งค่าด้วยปุ่ม X

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: