ใช้งาน Claw Control ด้วยคอนโทรลเลอร์ V5

เปิดคอนโทรลเลอร์ V5 ของคุณ

กดปุ่มเปิดปิดสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางของคอนโทรลเลอร์เพื่อเปิดเครื่อง

ตั้งค่าการควบคุมไดร์เวอร์

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อไฮไลต์ไอคอนของโปรแกรม Driver Control (ไฮไลต์ในภาพ)

จากนั้นกดปุ่ม A เพื่อเลือก Drive

กดปุ่ม A อีกครั้งเพื่อเลือก Run

กดปุ่ม B เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า หากจำเป็น

ใช้ปุ่ม L1 และ L2 ที่ด้านซ้ายของคอนโทรลเลอร์เพื่อปิดและเปิดกรงเล็บ

  • ปุ่ม L1 สี่เหลี่ยมที่ด้านหน้าของคอนโทรลเลอร์จะปิดกรงเล็บ
  • ปุ่ม L2 สี่เหลี่ยมที่ด้านหน้าของคอนโทรลเลอร์จะเปิดกรงเล็บ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: