ก่อนติดตั้ง คุณควรมีแบตเตอรี่ VEX IQ ที่ชาร์จแล้ว

หมายเหตุ: รูปภาพในบทความนี้แสดงถึงสมอง (รุ่นที่ 1) ทำตามขั้นตอนเดียวกันในการติดตั้งแบตเตอรี่ลงในเครื่อง (รุ่นที่ 2) สมอง


ติดตั้งแบตเตอรี่

เลื่อนแบตเตอรี่เข้าไปใน VEX IQ Brain และฟังเสียงคลิกเพื่อระบุว่าใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องและครบถ้วน

  •  

ถอดแบตเตอรี่

บีบสลักที่ปลายแบตเตอรี่แล้วดึงออกจากสมอง

หมายเหตุ: การกดแบตเตอรี่จากปลายอีกด้านช่วยในการถอดออก

หมายเหตุ: ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากสมองเสมอ หากจะเก็บแบตเตอรี่ไว้นานกว่าสองสัปดาห์

  •  

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus